Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego


Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus

zapraszają do wspólnej modlitwy w kościele zakonnym

ul. M.T. Kierocińskiej 25 w Sosnowcu.

Rozpoczęcie o godz. 20.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu, wspólne uwielbienie, okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania, konferencje, dzielenie się Słowem Bożym, rano Jutrznia.

O północy Eucharystia + agapa

 

Droga Siostro, Drogi Bracie!
Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek żyjesz,
jest coś, co nas łączy – PRAGNIENIE ŻYCIA W PEŁNI.
Takie życie obiecał nam Jezus Chrystus.
On przyszedł „aby owce miały życie i miały je w obfitości” (J 10, 10).
To jest OBIETNICA DLA CIEBIE nie kiedyś tam, ale DZIŚ I TUTAJ.

Jeśli więc chcesz – przyjdź! Będziemy prosić wspólnie o jej wypełnienie się w nas


Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow