Wielkopostny dzień skupienia (Sosnowiec)


Zapraszamy do KARMELU na WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA

… aby wsłuchać się w Słowo Żywego Boga,
… aby zakosztować słodyczy Jego Obecności,
… aby pozwolić Jego Miłości objąć płomieniem nasze serca
i nieść ten płomień dalej – do naszych Braci i Sióstr.

 

Temat: Mała droga cz.2 – POSŁUSZEŃSTWO

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus – dwudziestokilkuletnia karmelitanka z Francji zamknięta w klasztorze klauzurowym  – wywołała w Kościele istną rewolucję nie robiąc właściwie nic poza zwykłymi  obowiązkami codzienności, nieustannymi próbami trwania na modlitwie oraz pisaniem prostych poezji lub wspomnień dla swoich przełożonych i współsióstr. Co takiego jest w jej słowach, w jej sposobie postrzegania i przeżywania rzeczywistości, że Kościół stawia ją w jednym rzędzie z największymi myślicielami nadając jej tytuł doktora Kościoła? Czy to, czym podzieliła się z najbliższymi, może być światłem dla nas?

W tym roku w ramach naszej karmelitańskiej Szkoły Modlitwy święta doktor Teresa od Dzieciątka Jezus poprowadzi szczególne zajęcia teoretyczno-praktyczne rozłożone na 3 soboty – jedną w grudniu, jedną w marcu i jedną w czerwcu. Stanie pośród nas jako mistrzyni życia. Sztuka życia… Czy nie brakuje nam tu prawdziwych nauczycieli? Czyż nie frustrujemy się nieustannie przepaścią pomiędzy naszymi ideałami a realiami codzienności? Teresa odkrywa taki sposób przeżywania rzeczywistości, który pozwala jej ze słabości uczynić jakby trampolinę wzbijającą ja na szczyty świętości. Jej uczniowie nazwą go „Małą Drogą”, aby zasugerować, że jest on dostępny dla wszystkich. Jeżeli szukasz, to zapraszamy…

Plan dnia skupienia:

9.30       – konferencja 1

10.30     – Adoracja Najświętszego Sakramentu

– okazja do sakramentu pokuty i pojednania

– czas na medytację Słowa Bożego

13.30     – obiad

14.45     – przygotowanie liturgiczne

15.00     – Eucharystia

16.15     – konferencja 2

– dzielenie się doświadczeniem wiary i modlitwy

 

Uwaga! Zapraszamy nie tylko młodzież, ale każdego, kto pragnie spotkać się z Bogiem…

Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie na adres fidelis.kdzj@gmail.com

 

Oczekujemy Was z radością

s. Fidelis i s. Makaria

 

Karmelitanki Dzieciątka Jezus

Ul. Matki Teresy Kierocińskiej 25

Sosnowiec, Osiedle Piastów


Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow