Msza święta prymicyjna w klasztorze w Sosnowcu

Msza święta prymicyjna w klasztorze w Sosnowcu

23 maja, w przededniu święta Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, Mszę świętą prymicyjną w naszym klasztorze w Sosnowcu odprawili neoprezbiterzy Diecezji Sosnowieckiej: ks. Grzegorz Fudro, ks. Kacper Górski, ks. Łukasz Wawrzyniak oraz ks. Krzysztof Jabłoński.

Po udzieleniu zebranym siostrom błogosławieństwa prymicyjnego s. Bogdana Batog oprowadziła ich po Muzeum Domu Macierzystego, przybliżając życie Czcig. Sł. B. Matki Teresy Kierocińskiej.

Czcigodnym Księżom Neoprezbiterom życzymy głębokiego przeżywania tajemnicy kapłaństwa, wytrwałości i życzliwości ze strony ludzi, do których będą posłani.  Zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie.

Zobacz więcej zdjęć