Zapraszamy do Szkoły modlitwy w sosnowieckim Karmelu

Zapraszamy do Szkoły modlitwy w sosnowieckim Karmelu

W bieżącym roku naszych spotkań modlitewno-formacyjnych kontunuujemy wędrówkę ze Świętymi Starego Testamentu, których Pan pociągnął do Siebie i przez których objawia nam swoje Miłosierdzie i Wszechmoc.

każdy trzeci piątek miesiąca chcemy przyglądać się ich historiom, zaglądać w tajemnice ich relacji z Najwyższym, wsłuchiwać w ich modlitwy i odpowiedzi Boga.

Towarzyszy nam w tym ksiądz Tomasz Smalcerz.

 

Temat na Październik:

Między Mojżeszem a Sędziami.

“Tylko bądź mężny i bardzo wytrwały” (Joz 1, 7).

Zakres do lektury: księga Jozuego
Tekst na medytację: Joz 7, 6-15.

#PopoludniewKarmelu


Ramowy plan spotkań: (16.30-21.00)

16.30 –   zawiązanie wspólnoty
17.00 –   konferencja
18.00 –   poczęstunek, odpowiedzi na pytania, dzielenie się Słowem Bożym i doświadczeniem modlitwy
19.30 –   adoracja Najświętszego Sakramentu i medytacja Słowa Bożego
20.30 –  błogosławieństwo sakramentalne i zakończenie

Terminy spotkań:

20 października
17 listopada
15 grudnia
19 stycznia
16 lutego
16 marca
20 kwietnia

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus
ul. M.T. Kierocińśkiej 25, Sosnowiec


Drogi Przyjacielu!
Serca nasze pełne są pytań i pragnień, a tempo życia w dzisiejszym świecie nie sprzyja poszukiwaniom oraz udzielaniu głębokich odpowiedzi. Popołudnie w Karmelu to nasza propozycja dla tych z Was, którzy gotowi są zaryzykować wspólne poszukiwania, dzielenie się wiarą i doświadczeniem, ciszę modlitwy i wsłuchiwanie się w Słowo Boże. CHCEMY IŚĆ RAZEM, dlatego zapraszamy młodzież po ukończeniu 18 roku życia i dorosłych pragnących pogłębić swoje życie duchowe na nasze piątkowe spotkania do naszego domu w Sosnowcu.

kontakt: s. Fidelis
e-mail: fidelis.kdzj@gmail.com