Herb

some_text

INTERPRETACJA HERBU

ZGROMADZENIA SIÓSTR
KARMELITANEK DZIECIĄTKA JEZUSHerb Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus składa się z:

- pola herbowego z napisem: Niebem moim będzie czynić dobrze na ziemi

- znaków herbowych: Dzieciątko Jezus, krzyż, trzy gwiazdy


Interpretacja:

W centralnym miejscu herbu widnieje postać Dzieciątka Jezus błogosławiącego prawą ręką, a w lewej trzymającego jabłko królewskie. Postać Dzieciątka jest wpisana w symboliczną Górę Karmel zwieńczoną krzyżem. Herb otaczają słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus: Niebem moim będzie czynić dobrze na ziemi.Całość herbu interpretujemy następująco:

Najświętsza Osoba Dzieciątka Jezus – jest dla nas wzorem dziecięctwa Bożego, które Wcielony Syn Boży realizował w ziemskim życiu od żłobka aż po krzyż, dając przykład umiłowania woli Ojca. Ten znak Dzieciątka ma nam przypominać, pomagać i ożywiać ducha dziecięctwa.Krzyż – Góra Karmel – Zgromadzenie nasze przejmuje symbolikę Góry Karmel w kluczu duchowości Zakonu karmelitańskiego, który widzi w niej symbolikę góry doskonałości obrazującej duchową drogę, na której szczycie jest krzyż, wyraz najwyższej miłości.Gwiazdy – nawiązują do eliańsko-maryjnego charakteru Zakonu:

- gwiazda u dołu góry oznacza Maryję, Matkę Bożego Dzieciątka i naszą Matkę;

- gwiazda prawa symbolizuje proroka Eliasza, który był prorokiem Słowa Bożego, rozważał je i nim żył, płonął gorliwością o chwałę Boga Żywego;

- lewa gwiazda oznacza św. Teresę od Dzieciątka Jezus, szczególną patronkę Zgromadzenia, która swym odkryciem małej drogi ukazała najbardziej podstawową i powszechną prawdę posłannictwa ewangelicznego, że Bóg jest naszym Ojcem, a my Jego dziećmi.


Kolorystyka

Biało-brązowa lub biało czarna jest znakiem prostoty, jednej z cech drogi dziecięctwa duchowego.