Po dniu skupienia – Sopot

Po dniu skupienia – Sopot

„Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię”. Jer 1,5 BÓG zna nas najlepiej. Wie o nas wszystko. Kocha nas i pragnie naszego […]


i po pielgrzymce…

i po pielgrzymce…

W dniach 20-21 maja odbyła się pielgrzymka śladami Sł. B. o. Anzelma Gądka OCD oraz Św. Jana Pawła II. Uczestniczyły w niej siostry karmelitanki oraz kobiety tzw. 30+. Pierwszym punktem […]


Orędzie na 54. Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2017 r.

Orędzie na 54. Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2017 r.

Papież Franciszek Pobudzani przez Ducha Świętego do misji Drodzy Bracia i Siostry! W minionych latach rozważaliśmy dwa aspekty związane z powołaniem chrześcijańskim: wezwanie do «wyjścia poza nasze ‚ja’», aby słuchać […]


Relacja z dnia skupienia w Sopocie

Relacja z dnia skupienia w Sopocie

29 kwietnia 2017 r. do naszego domu w Sopocie przybyło 20 kobiet, aby przeżyć ten dzień w skupieniu i modlitwie. Tym razem poznałyśmy kolejną świętą Karmelu – św. Teresę Benedyktę od Krzyża […]


Życzenia wielkanocne

Życzenia wielkanocne

Wszystkim Odwiedzającym naszą stronę życzymy osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem! Niech Ten, który pokonał mroki śmierci, zstąpił do otchłani wydobywa nas z wszelkich ciemności, grzechów i okazując wielkie miłosierdzie obdarzy […]


Dzień skupienia kobiet 30+ (w Łodzi)

Dzień skupienia kobiet 30+ (w Łodzi)

W dniu 8.04. odbyło się kolejne skupienie dla kobiet 30 +, którego temat brzmiał: „Doznające Miłosierdzia”.  Po zawiązaniu wspólnoty, uczestniczyłyśmy w Drodze Krzyżowej z rozważaniami ze Światowych Dni Młodzieży. Katechezy […]


Dzień modlitwy w Sopocie

Dzień modlitwy w Sopocie

„Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył”. z Ewangelii wg. św. Jana […]


Dzień skupienia dziewcząt 18+ (w Łodzi)

Dzień skupienia dziewcząt 18+ (w Łodzi)

„Najbardziej niewygodny sposób poruszania się to wchodzenie do własnego wnętrza” /Karl Rahner/ W dniu 01.04. odbył się kolejny dzień skupienia w Łodzi. Uczestniczyły w nim dziewczyny tzw. 18+. Jego temat […]


Wielkopostny dzień skupienia młodzieży w Markach

Wielkopostny dzień skupienia młodzieży w Markach

Młodzi chcą się modlić, a Jezus Eucharystyczny przyciąga jak magnes i raduje się każdym spotkaniem. Podczas skupienia wielkopostnego dla młodzieży w Markach doświadczyliśmy jak bardzo silne jest to przyciąganie, […]


Dzień modlitwy w Sopocie

Dzień modlitwy w Sopocie

Ile razy mam przebaczyć zapytał Piotr w dzisiejszej Ewangelii Pana Jezusa ? Ile razy mam przebaczyć zapytał człowiek Boga? Ile razy mam przebaczyć, zapytał każdy z nas […]