Dzień skupienia dla kobiet (w Sopocie)


Kiedy Jezus wchodził w Godzinę Krzyża zasiadł z uczniami do wieczerzy paschalnej. w Jego pamięci przesuwały się obrazy udręczonego ludu, zabijanego baranka, pośpiesznej ucieczki, wielkich interwencji Boga. Te doświadczenia ludu wybranego spożywał w niekwaszonym chlebie paschalnego posiłku. Ten chleb umocnił Go Miłością Boga, który pragnie, by nikt nie zginął. Wszedł w ostatni etap składania ofiary z siebie…

Urodzona w żydowskie święto pojednania Edyta Stein od dziecka przeczuwała, że jest wybrana do czegoś  wielkiego. Przeszła długą drogę od utraty wiary swoich przodków, po zachwyt Prawdą Osoby Jezusa. Odkryła Kościół jako żywe Ciało, jej kochające serce przejęło się do głębi odpowiedzialnością za zbawienie wszystkich.

Wiedziała, że tylko ofiara ludzi czystych posiada moc zbawczą i wynagradzającą. Dopóki mogła, służyła Kościołowi słowem i świadectwem życia, modliła się i dojrzewała do ofiary. Szalejący w Niemczech nazizm utorował drogę, by mogła podjąć życie ukryte z Bogiem.

Dziewięć lat w Karmelu przeżyła zgłębiając „wiedzę Krzyża” i utwierdzając się w przekonaniu, że jej życie ma być ofiarą pojednania. Uważała, że tylko ci, którzy umieją na nienawiść odpowiedzieć miłością, mogą wziąć na siebie cierpienia ofiar jak i sprawców tejże nienawiści. Pragnienie tej ofiary ekspiacyjnej w pełni zostało zrealizowane 9 sierpnia 1942 roku w komorze gazowej w Oświęcimiu, gdzie Edyta Stein wraz ze swą rodzoną siostrą Różą poniosły śmierć męczeńską. Kościół dał ją za wzór wszystkim wierzącym. Ma to być wzór ukazujący współczesnemu światu, że można nawet w czasach nieludzkiej ideologii oraz nienawiści do człowieka, oddać własne życie za wrogów i przyjaciół, aby w ten wyjątkowy sposób pojednać ludzi i narody.

 Miłość ponad nienawiścią , pojednanie, zdolność do całkowitej ofiary z siebie, pragnienie upodobnienia do Chrystusa, to tylko iskry żaru, który rozpalał serce Edyty Stein. Czy pozwolisz, by ten ogień oświecił i rozgrzał też ciebie?

Jeśli tak to zapraszamy Cię 29 kwietnia 2017r. na godz. 11.00 do naszego domu w Sopocie na kolejny Dzień Skupienia.

PLAN NASZEGO SPOTKANIA:

                                                                  1100– czas na zapoznanie się (kawa, herbata)

                                                                  1130–  parę słów o św. Edycie Stein

                                                                  1200 – konferencja (ks. Marcin Majsik)

                                                                  1300– obiad

                                                                  1400 – ekspiacja w życiu św. Edyty Stein (dr D. Dźwig)

 1530 – Eucharystia
     Nieszpory
Salve Regina
kolacja

                                                                   1830 – 2000 – Adoracja

 

Zgłoszenia i szczegóły na www.potrzebujeboga.pl

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail