Dzień skupienia dla dziewcząt 18+ (w Łodzi)


„Bóg pozwalał mi zawsze pragnąć tego, co chciał mi dać”
św. Teresa z Lisieux

Pan Bóg mówi do człowieka na różne sposoby. Raz oświeca rozum i rozpala ducha, innym razem przemawia do głębi serca zapewniając o swojej bliskości i miłości względem nas. W historii Kościoła dostrzegamy wielu świętych, którym Bóg dał usłyszeć swój głos. Są jednak i tacy, którzy podążając drogą modlitwy, odkrywali Jego natchnienia. W wydarzeniach życia obserwowali Jego prowadzenie. Dzień skupienia będzie dla nas czasem refleksji. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na istotne pytania:

 • w jaki sposób przemawia do mnie Bóg?
 • czy dostrzegam Jego atrybuty w swoim życiu?
 • gdzie szukam odpowiedzi na pytania serca?

A co z pragnieniami? Każdy człowiek odczuwa pragnienia. Odkrywanie w sobie wielorakich pragnień jest rzeczą normalną. Bóg pozwala nam na ich wyrażanie. Są one bowiem głęboko wpisane w samą naturę każdego człowieka. Święci są dla nas wzorem poznawania Boga. Oni przeżywali zjednoczenie z Bogiem żyjąc pragnieniem objawienia Jego większej chwały i miłości.

Powstawaniu pragnień towarzyszą różne wpływy: ludzie, którzy nas otaczają; środowisko życia, panująca moralność, etyka życia… Nosimy w sobie pragnienia naturalne i nadprzyrodzone. Każde z nich wymaga obserwacji i rozeznania. W czasie skupienia przyjrzymy się naszym pragnieniom. Temu:

 • co one nam mówią?
 • jaki wskazują kierunek w życiu?
 • czy zawsze trzeba za nimi iść, czy można je ignorować?
 • czy mogą być fundamentem w życiu duchowym?

Zapraszamy wszystkie dziewczyny pragnące pogłębić swoją relację z Bogiem i drugim człowiekiem, żyjące duchowością karmelitańską, zainteresowane tematem.

„Pozwól, żeby twa dusza spalała się w pragnieniach… Pragnieniach miłości, wyrzeczenia, świętości, Nieba… Nie poprzestawaj na myśli, czy kiedyś doczekasz się ich realizacji — jak może ci to podpowiada jakiś przemądrzały doradca. — Ożywiaj je w sobie coraz bardziej, ponieważ Duch Święty powiada, że mili Mu są „mężowie pragnień”. Chodzi o pragnienia skuteczne, które masz stosować w spełnianiu swych codziennych zadań”.

Św. Josemaria  Bruzda, 628


W programie dnia:

 • Eucharystia
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu
 • Liturgia godzin
 • Czas spowiedzi/rozmów z ojcem, siostrami
 • Konferencja
 • Warsztaty
 • Dzielenie się Słowem Bożym
 • Wspólny posiłek

Dla ułatwienia organizacji dnia prosimy o zgłoszenie przybycia na adres: rekolekcje.karmel@gmail.com lub tel: 600-680-361 s. Łucja (można sms-em).

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail