Dom Księży Emerytów
w Łodzi

dke
Pod datą 3 stycznia 1998r. w pierwszej Kronice znajdujemy zapis:

„Dziś, Ks. Arcybiskup Władysław Ziółek w towarzystwie swego kapelana
oraz ks. Kan. Zdzisława Banula i ks. Stanisława Łągwy złożył nam taką ojcowską wizytę.(…)
Zachęcał nas do wytrwania w tym posługiwaniu.

Powiedział: ”Proszę was żebyście mi nie uciekły
z tego domu. Czujcie się dobrze, jak u siebie –
jak w swoim domu.”

 

kaplica księżykaplica księży

i nowa część domu dobudowana w 2005 r.
dom od strony ogrodu

 

 

Siostry tows. Blanka z ks.arzyszą księżom

w niedzielnych spacerachna niedzielnej przechadzceposługują w kuchni i refektarzu księży
s. Emma posługująca w kuchni i refektarzu sióstr

służą jako pielęgniarki

i są przy konających
s. Lucyna przy układaniu kwiatówsiostry przy łóżku ks. A. Sawickiego

a przede wszystkim łączą się we wspólnej modlitwie i budowaniu wspólnoty Kościoła, czynnie wpisując się w hasło Zgromadzenia: „Niebem moim będzie dobrze czynić na ziemi”. Są to słowa, które zostawiła nam św.Teresa od Dzieciątka Jezus – szczególna Patronka Zgromadzenia.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail