Spotkanie formacyjne III grupy sióstr w Siemiatyczach

Spotkanie formacyjne III grupy sióstr w Siemiatyczach

24-25 lutego – W Siemiatyczach odbyło się spotkanie III grupy formacyjnej sióstr prowincji łódzkiej. W pierwszym dniu, w dniu 134 rocznicy urodzin N. Ojca Założyciela, Mszę św. w intencji sióstr oraz o kanonizację Sługi Bożego odprawił ks. Robert Grzybowski w koncelebrze z ks. Jarosławem Błażejakiem. W tym dniu ks. Grzybowski wygłosił konferencję, bazując na dokumencie Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego „Młode wino, nowe bukłaki”. Następnie s. Konrada Dubel, w oparciu o przemówienie papieża Benedykta XVI z 2007 r. w Heiligenkreuz oraz z pism Sł. B. N. Ojca Założyciela, przedstawiła temat: „Bóg zasługuje na uwielbienie. Liturgia Godzin w życiu karmelitanki Dzieciątka Jezus”. Tego dnia po południu siostry w ramach warsztatów pracowały w grupach nad tekstami Ojca Założyciela. Były to 4 konferencje „O Oficjum Pańskim”, zaczerpnięte z „Konferencji zakonnych” z 1962 r. Celem tej pracy było, by owocem spotkania była bardziej świadoma nasza modlitwa liturgiczna, która nie może być traktowana rutynowo, jako jarzmo i obowiązek, ale jako przywilej Oblubienicy Chrystusa. Dlatego siostry powinny wkładać więcej troski i starania o piękno tej modlitwy Kościoła, by w naszych wspólnotach śpiewać hymny i chociaż niektóre części psalmodii. Melodie te, na poszczególne okresy liturgiczne, przed kilku laty zostały nagrane w Łodzi w wykonaniu s. Ernesty, i także dziś pozostałe wspólnoty mogą je otrzymać. Po południuj siostry wysłuchały konferencji s. Konrady o charyzmacie Zgromadzenia, jako wprowadzenie do pracy dnia następnego. Wieczorem, razem ze wspólnotą domu w Siemiatyczach siostry obejrzały prezentację multimedialną pt. „Kazanie na Krzyżu”. Jest to medytacja rekolekcyjna Sł. B. o. Anzelma wygłoszona w Sosnowcu, w marcu 1961 r. Prezentację opracowała s. Imelda od Chrystusa Króla, z Wicepostulacji w Łodzi, asystentka generalna.

W niedzielę, 25 lutego, siostry III grupy formacyjnej wysłuchały konferencji siostry prowadzącej spotkanie, na temat: Dziecięctwo „…aż po krzyż”. Następnie miała miejsce praca indywidualna nad wylosowanymi tekstami Naszego Ojca Założyciela, zaczerpniętymi z komentarza do naszych Konstytucji, czyli z t. 12 BZ. W spotkaniu końcowym siostry dzieliły się nawzajem swoimi ‘odkryciami’ dotyczącymi naśladowania Pana Jezusa w Jego ofiarnym synostwie wobec Ojca „od żłóbka aż po krzyż”. Dlatego chcemy tak żyć swoim powołaniem, by nasze dziecięctwo duchowe było dojrzałe i by każda siostra Dzieciątka Jezus, z miłości posłuszna woli Ojca, czuła się „karmelitanką spełnioną”.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail