Zjazd junioratu prowincji łódzkiej 27- 31.12. 2015r.


Zjazd junioratu prowincji łódzkiej 27- 31.12. 2015r.

W ostatnich dniach grudnia 2015 roku Siostry juniorystki (czyli te, które są jeszcze przed ślubami wieczystymi i składają śluby na rok) spotkały się w Ksawerowie pod Łodzią, na corocznym zjeździe bożonarodzeniowym. Spotkanie miało […]Pasterka i wspólne kolędowanie


Pasterka i wspólne kolędowanie

Boże Narodzenie w Karmelu Dzieciątka Jezus przeżywane jest szczególnie uroczyście i radośnie. Słowo Wcielone przychodzi na świat i rodzi się duchowo w sercu każdej karmelitanki i każdego człowieka. Bóg przybiera postać […]Boże Narodzenie na Łotwie we wspólnocie z Rygi


Boże Narodzenie na Łotwie we wspólnocie z Rygi

W Wigilię Bożego Narodzenia (24 grudnia), do naszej parafii pw. Chrystusa Króla, przybyli aniołowie. Choć mieli skrzydła i byli w różnym wieku (od 3 latek do 13), to parafianie poznali, że to są nasze dzieci! Przed Mszą Świętą […]Życzenia


Życzenia

            Miłość Boga Ojca objawiła się! Niech kontemplacja Bożej Tajemnicy Wcielenia przeniknie nas do głębi! Tylko w Nim możemy znaleźć miłość, pokój, radość, nadzieję […]Przejście przez Bramę Miłosierdzia


Przejście przez Bramę Miłosierdzia

13 grudnia we wszystkich katedrach świata i wyznaczonych przez biskupów diecezjalnych kościołach wierni mogli uczestniczyć w uroczystym otwarciu i przejściu przez Bramę Miłosierdzia. Wydarzenie to miało wymowny charakter symboliczny, bo jak zaznaczył Ojciec […]Czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej


Czuwanie Papieskiej Unii Misyjnej

W nocy z 5 na 6 grudnia na Jasnej Górze odbyło się czuwanie w intencji ewangelizacji świata, w którym wzięło udział ok. 500 osób, a wśród nich 6 sióstr naszego zgromadzenia. Spotkanie było zorganizowane przez Papieską Unię Misyjną […]