Nabożeństwo Drogi Betlejemskiej


Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus w Lublinie zapraszają wszystkich 25-każdego miesiąca od września do listopada i od stycznia do czerwca o godz. 18.00 na Nabożeństwo ku czci Dzieciątka Jezus połączone z Mszą Świętą, w którym będziemy polecać Dzieciątku Jezus nasze prośby oraz czcić Je poprzez wybrane modlitwy i pieśni.

Najbliższe nabożeństwo odbędzie się 25. stycznia.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail