Veni, Sancte Spiritus


Veni, Sancte Spiritus

„Duch Święty rozlał się miłością w sercach naszych, abyśmy kochali, abyśmy żyli miłością”. Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCDZłota myśl


Złota myśl

Ku Tobie, Jezu, podniosłam głowę i w Twoim wzroku pełnym miłosierdzia wyczytałam: „Dziecko, dla ciebie stworzyłem niebiosa” św. Teresa od Dzieciątka JezusZłota myśl


Złota myśl

„Żłóbek i krzyż, narodzenie i konanie, miały jedna przyczynę i jeden cel: zbawić świat prze Syna i Matkę, przez ich radości i mękę” sł. Boży o. Anzelm Gądek OCDZłota myśl


Złota myśl

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2)Złota myśl


Złota myśl

„Czynię tak, jak czynią dzieci, które nie umieją czytać: po prostu mówię Panu Bogu, co chcę Mu powiedzieć, nie siląc się na piękne zdania, a On zawsze mnie rozumie”. św. Teresa […]Złota myśl


Złota myśl

„Miłość Boga nieskończona i nieogarniona przetłumaczyła się w tym Dzieciątko na nasz język, abyśmy widząc Boga-Dziecię, pojmowali jak Bóg nas ukochał i mogli kochać Boga miłością taką naszą – […]Złota myśl


Złota myśl

Dziewica Przenajświętsza ze Słowem Bożym w łonie, do ciebie przyjdzie z drogi, jeśli Jej dasz schronienie. św. Jan od KrzyżaZłota myśl


Złota myśl

„Zawsze Bóg odkrywał przed ludźmi skarby swej mądrości i ducha, lecz teraz, gdy zło więcej odsłania oblicze, On hojniej je odkrywa” św. Jan od KrzyżaZłota myśl


Złota myśl

      Panu Bogu podoba się w mojej duszy to, że widzi, jak kocham swoją małość i ubóstwo oraz ślepą nadzieję, jaką pokładam w Jego miłosierdziu…  św. Teresa od Dzieciątka JezusZłota myśl


Złota myśl

„Gdzie nie ma miłości, połóż miłość, a znajdziesz miłość”. św. Jan od Krzyża