Obchody Roku Życia Konsekrowanego

Obchody Roku Życia Konsekrowanego

Papież Franciszek ogłosił rok 2015 Rokiem Życia Konsekrowanego w związku z 50. rocznicą ogłoszenia dekretu „Perfecte caritatis”
Soboru Watykańskiego II (28 października 1965 r.).

Obchody Roku Życia Konsekrowanego:

– Rok Życia Konsekrowanego na świecie
– Rok Życia Konsekrowanego w Polsce
– Rok Życia Konsekrowanego w diecezjach

Dokumenty na Rok Życia Konsekrowanego:

– Przesłanie Przełożonych Generalnych Karmelitów i Karmelitów Bosych (marzec 2015)
– List Apostolski Ojca Świętego Franciszka do wszystkich osób konsekrowanych
– Komunikat Episkopatu Polski na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego
– „Radujcie się” – List Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego
– Więcej dokumentów

Świadectwa naszych sióstr, artykuły, wywiady:

– „U stóp Jezusa” – Niedziela, Edycja Toruńska, 5/2015
– „Najbliższe Bożemu Dziecięciu” – Przewodnik Katolicki, 8/2015
– „Pan Bóg – sam real” – wiara.pl
– „Jezus jest Panem rzeczy niemożliwych!” – Niedziela, Edycja Podlaska, 51/2014
– „Siostry z MUSU” – Gość Tarnowski, 5/2015
– „Świętość to miłość” – Niedziela, Edycja Sosnowiecka, 47/2014
– „Na podbój świata” – Gość Radomski, 5/2013
– Świadectwa

Multimedia:

– Homilia O. Janusza Soka podczas uroczystej Mszy św. na Jasnej Górze
inaugurującej Rok Życia Konsekrowanego

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail