• „Kto Bogu zaufał, nigdy zawiedziony nie będzie”

  Czcigodna Sługa Boża m. Teresa Kierocińska CSCIJ

  „Kto Bogu zaufał, nigdy zawiedziony nie będzie”
 • „Pozwólmy, aby Jezus nas kochał, niech moc Jego miłości przekształci także nasze życie”.

  Ojciec Święty Franciszek

  „Pozwólmy, aby Jezus nas kochał, niech moc Jego miłości przekształci także nasze życie”.
 • „Chrystus zwycięża zło i śmierć!
  To radosne orędzie rozbrzmiewa w tych dniach w sercu Kościoła.”

  św. Jan Paweł II

  „Chrystus zwycięża zło i śmierć! <br>To radosne orędzie rozbrzmiewa w tych dniach w sercu Kościoła.”
 • „Bóg kocha nas wszystkich, bez względu na to, czy jesteśmy wielcy czy mali. Jednakże mali świadczą ze szczególną siłą o tym, jak nisko Bóg się pochyla”.

  św. Teresa od Dzieciątka Jezus

  „Bóg kocha nas wszystkich, bez względu na to, czy jesteśmy wielcy czy mali. Jednakże mali świadczą ze szczególną siłą o tym, jak nisko Bóg się pochyla”.
 • „Wychwalajcie Jego Majestat i ufajcie Jego dobroci, gdyż On nigdy nie zawiódł swoich przyjaciół.”

  św. Teresa od Jezusa

  „Wychwalajcie Jego Majestat i ufajcie Jego dobroci, gdyż On nigdy nie zawiódł swoich przyjaciół.”
 • „Prawdziwą jest ta chwała, która trwa wiecznie,
  i aby ją zdobyć, nie trzeba koniecznie dokonywać dzieł rzucających się w oczy”

  św. Teresa od DzJ

  „Prawdziwą jest ta chwała, która trwa wiecznie, <br>i aby ją zdobyć, nie trzeba koniecznie dokonywać dzieł rzucających się w oczy”
 • Alleluja!

  Alleluja!
 • „Jezus chce waszej miłości, dajcie Mu ją”

  "Jezus chce waszej miłości, dajcie Mu ją"

  „Jezus chce waszej miłości, dajcie Mu ją”

Wydarzenia

Obchody 134. rocznicy urodzin Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD, 24 luty 2018 r.

Obchody 134. rocznicy urodzin Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD, 24 luty 2018 r.

W dniu 24 lutego wspominaliśmy 134. rocznicę urodzin Naszego O. Założyciela. W jego rodzinnej parafii Niegowić modlono się o dar wyniesienia do chwały ołtarzy ich rodaka o. Anzelma, rano o godz. 7.00, […]

Zakończenie XVIII kapituły Generalnej Zgromadzenia

Zakończenie XVIII kapituły Generalnej Zgromadzenia

Sosnowiec, 5-15 luty 2018 r. 9 luty, piątek – na sesjach VII i VIII, kapituła podejmowała temat działalności apostolskiej Zgromadzenia, która została bliżej przedstawiona w poprzednich sesjach sprawozdawczych. Również, podstawę do dyskusji stanowił […]

Rozeznawanie i decydowanie na drodze dziecięctwa duchowego

Rozeznawanie i decydowanie na drodze dziecięctwa duchowego

  Prowincjał Jan Malicki OCD konferencja wygłoszona do sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus, delegatek na XVIII Kapitułę generalną Zgromadzenia, Sosnowiec, 5 II 2018 r.   Rozeznawanie, cz. 1 Rozumiem, że już od dłuższego […]